Welkom op Xander Sales Fotografie

  • "Een natuurfotograaf is niet de grote kunstenaar. Hij is enkel getuige van de talloze meesterwerken van De Ultieme Kunstenaar. Die mag hij als bevoorrechte toeschouwer ontdekken, bekijken en vastleggen met zijn fotocamera."
  • "Hoe talrijk zijn Uw werken, Heer. Alles heeft U met Uw wijsheid gemaakt, vol van Uw schepselen is de aarde!"
  • "Uw handtekening staat prachtig onder de hele wereld!"
  • "De hemel vertelt van Gods Majesteit, het uitspansel spreekt van Zijn macht, de dag zegt het voort aan de dag die komt. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank."
  • "In den beginne schiep God den hemel, de aarde en al het gedierte!"
  • "God's Grootheid is zichtbaar in Zijn schepping!"
  • "Hij zal je beschermen met Zijn vleugels, onder Zijn wieken vind je een toevlucht!"

Recente foto's update: 24-06-2015

Klik voor een uitvergroting op de onderstaande foto's

top